Unikátní vědomá, lesní, wansdorfská školka v Brně, kde si děti hrají v přírodě, učí se pěstovat svoji zeleninu a ovoce, připravovat zdravé RAW recepty, denně cvičí jógu, meditují a kde hlavní prioritou lektorů je štastné dítě.Když jsem se dozvěděla o tomto projektu, tak jsem se neskutečně zaradovala, protože jsem ve světě viděla mnoho nádherných konceptů vědomých školek či škol, kde vše probíhá jinak než ve strandarstních systémových vzdělávacích institucích. Tato školka vznikla letos a najdete ji v Brně v krásné oblasti Kraví hory. Její název Dům pod hvězdami napovídá o tom, že je skutečně snová, teda alespoň pro mě :)

Školku založily dvě ženy, které jejímu vybudování věnovaly naprosto vše……čas, peníze a ohromné množství lásky a péče. Rozhodla jsem se, že bych jim chtěla pomoci a tak jsem jim věnovala můj kompletní ONLINE RAW FOOD kurz pro nekonečnou inspiraci v jejich RAW tvoření pro děti a několik mých tištěných RAW kuchařek. Dále bych jim prostřednictvím svých stránek chtěla pomoci jak s propagací, tak se získáním případných ,,vědomých,, sponzorů, kteří by rádi podpořili tento unikátní projekt a myšlenku.

Takže pokud můžete nebo máte kontakt na někoho, kdo by mohl takový projekt podpořit, tak prosím sdílejte, šiřte či jim kontakt předejte :)

Jak můžete pomoci:

 • sdílet jejich facebookové stránky na svých stránkách
 • předat kontakt těm, kteří hledají pro své děti unikátní školku
 • zasponzorvat potřebné vybavení pro děti (sušička, filtrace vody, vybavení na zahradu)

A zde něco málo o jejich filosifii, přístupu, pohledu, chuti, radosti, pravidlech, rytmu dne, vizích a cílech:)

Dům pod hvězdami

Klademe důraz na zdravé stravování, každodenní pobyt v přírodě, cvičení jógy a dovádění.

logo-barevne-300     girl on meditation in the morning park The young girl was delighted, that to it have given a plate of the cut vegetables

Vědomá školka

 • Poskytujeme dětem psychosomaticky čisté zázemí, které je povede k vnímání přírody a k žití v harmonii s ní.
 • Pomáháme dětem ve všestranném rozvoji jejich talentů a učíme je samostatnosti a zodpovědnosti.
 • Jsme otevření vzájemné spolupráci s rodiči. Proto také pořádáme vzdělávací semináře, dílny, komunitní táboráky a víkendové akce, do kterých se mohou také zapojit.

Filozofie výchovy

 • K výchově dětí přistupujeme vědomým způsobem. Dítě vnímáme jako samostatně se rozvíjející čistou bytost, která potřebuje dostatečný prostor pro seberozvíjení.
 • Naše filozofie výchovy se opírá o přístupy Montessoriovské i Waldorfské školy. Podporujeme individuální nadání a kreativitu a snažíme se dítěti usnadnit cestu k jeho všestrannému rozvoji.
 • Naší hlavní prioritou je šťastné dítě.

Lesní školka

 • Pobyt v přírodě pro nás není pouze hrou na čerstvém vzduchu.
 • Děti učíme pěstovat rostliny a pečovat o ně.
 • Společně budeme sledovat, jak se v semínku probouzí život, jak rostlina sílí, roste a plodí.
 • Pobytem na zahradě se děti také učí samostatnosti, zodpovědnosti i respektu.

Montessoriovská škola

 • Výchova  je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností.
 • Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována.
 • Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího.
 • Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.
 • Dítě by mělo být respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost. Na učitele nenahlíží jako na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro učení žáka.

Každodenní cvičení jógy

 • Do každodenního programu je zařazeno cvičení jógy pro děti a společné meditace. Cílem těchto cvičení je protažení a uvolnění svalů, zvýšení fyzické zdatnosti.
 • Jóga není na rozdíl od většiny sportovních aktivit zaměřena na vnější výsledek, jako je vítězství a předhánění se. U dětí tak nevzbuzuje soutěživost a s ní spojené emoční vypětí. Dochází k uvědomění si vlastního těla a zklidnění.

Výuka

 • Našim cílem je pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období. Jak nejnovější výzkumy ukazují, dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let. Z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Proto se také naše učení opírá o projekt, který vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ NTC.

Talent a potenciál

 • Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro rozvoj vlastního talentu a potenciálu. Výtvarné aktivity, muzikoterapie, umělecko-řemeslné dílny, tanec, divadlo i příprava jednoduchých zdravých jídel jsou zařazeny do programu v závislosti na rytmu dne a ročním období.
 • Každý den vyprávíme dětem příběhy a bajky, které rozvíjí jejich představivost a fantazii, zároveň tak formují jejich vnímání světa.
Výživa 

 • Zdravá výživa ve školce je základem zdravého vývoje dítěte
 • Při celodenní docházce mají děti snídani, oběd a svačinku a po celý den přístup k čerstvému  ovoci a zelenině.
 • Strava ve školce je vždy čerstvá a vyvážená. Naší hlavní prioritou je  budovat u dětí správné stravovací návyky a přispívat tak ke zdravému vývoji dítěte.
 • Ovoce a zeleninu pěstujeme společně s dětmi na zahradě.
 • Děti si vytváří vztah k přírodě a vnímají, odkud jídlo pochází. S láskou všechny děti vedeme ke spojení s přírodou a pochopení odkud každé jídlo pochází a jaký vliv má na naše tělo i mysl.
 • Společně se také naučíme připravovat jednoduché pokrmy jako RAW svačinky, smoothie, rostlinná mléka, ovocné a zeleninové pochoutky nebo domácí chléb.
 • Pečlivě jsme pro děti vybrali jednotlivé dodavatele obědů i svačiny

 Rytmus dnů

Každodenní cvičení jógy. Velká část dne strávená na zahradě. Dvakrát týdně je odpolední výuka vedená v angličtině.Děti nejsou nuceny ke spánku, ale v rámci zdravého vývoje odpočívají na lehátku. Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku u jednotlivých dětí.

 •  7:30 –  9:00 – příchod dětí, volná hra, rozvojové aktivity
 •  9:00 – 10:00 – cvičení jógy a meditace
 • 10:00 – 10:30 – hygiena, svačina, plán dne
 • 10:00 – 12:00 – pobyt venku, program na zahradě, procházky do okolí
 • 12:00 – 12:15 – hygiena, před obědový rituál – přání a díky
 • 12:15 – 12:45 – společný oběd
 • 12:45 – 13:00 – příprava na odpočinek
 • 13:00 – 14:00 – vyprávění příběhů, odpočinek / spánek
 • 14:00 – 14:30 – hygiena, příprava zdravé odpolední svačinky
 • 14:30 – 16:30 – rozvojové aktivity, dílničky, angličtina
 • 17:00 – 18:00 – odchod domů

Jejich webové stránky najdete zde:

www.dumpodhvezdami.cz