Další článek, který mi pomohl připravit odborník na téma elektrosmogu Kamil Pokorný. Víte, že hlídací chůvičky vyzařují silnější mikrovlny, než některé WiFi routery?

O problematice elektrosmogu jsem se toho hodně dozvěděla od mého kamaráda Kamila Pokorného, jednoho z nejzkušenějších lidí v ČR v této oblasti, který se tímto tématem zabývá už mnoho let, vlastní ty nejdražší a nejkvalitnější měřící přístroje, kterými elektrosmog a další související záležitosti (geopatogenní a radioaktivní zóny).

Jsem opravdu vděčná za to, že informace o této problematice šíří mezi lidi, aby nám všem v této problematice otevřel oči. Víte, že např. při přenosu dat jste vystaveni silné expozici – vlivu elektromagnetických polí – mikrovln, frekvenčně se nacházejících blízko mikrovlnám z ohřívací trouby? Přečtete si o tom v mém prvním článku na téma: Mobilní telefony – jak nám škodí a jak je používat?

 Na co je dobré dát pozor doma?   

 • VLIV GEOPATOGENNÍCH ZÓN

– vliv spodní vody, tektonických zlomů atd.

– vliv psychosomatických zón a otisků

 • PŮSOBENÍ ELEKTROSMOGU

– vliv chůviček, lampiček, zásuvek, wifi

– vliv mobilních a jiných vysílačů z okolí

– vliv venkovních traf a vysokého napětí

Neplodnost jednoho z partnerů, problém s početím:

 • Stává se, že dvojice nemůže delší dobu otěhotnět. A ukazuje se, že za to nemohou jenom stresy, ale mezi delší řadu vlivů a faktorů patří ty nejvíce přehlížené a zásadní: Dlouhodobý vliv výrazných proměnlivých elektromagnetických polí.
 • Tato nepřirozená pole v těle destabilizují biochemické procesy, oslabují celkovou vitalitu. Klesá potenciál spermií u mužů – zvláště, když se jedná o vysokofrekvenční technická pole jako WiFi. A také klesá schopnost ženy, otěhotnět, a možnost oplození vajíčka.
 • Vliv mývají i silné geopatogenní zóny. Vlastně jakékoliv výrazné a agresivní vnější pole působí na organismus špatně, i na reprodukční orgány. Vrátíme se k těmto souvislostem ještě vícekrát.

Těhotenství, vývoj plodu, prospívání a jeho donošení:

 • Pokud už se spermie uchytí živá, a udrží, začíná náročný boj o to správné dělení a množení dalších buněk plodu a také správný vývoj embrya, protože pokud v okolí trvale pulzují vysokofrekvenční – mikrovlnná pole, dochází k narušování instrukcí a kódů v DNA pro správný vývoj nejen samotných buněk, ale celkového organismu člověka.
 • Problém je, že nové buňky při množení kopírují narušený kód, poškozené instrukce, a s dalším postupným množením buněk (růstem těla) ona chybovost narůstá. Tím spíše, pokud na plod působí hned několik vlivů dohromady.
 • Nejde jenom o WiFi z počítače na klíně, ozařující plod v bříšku maminky, ale o spolupůsobení a interferenci záření z napájecího kabelu a adaptéru pro onen počítač, záření z blízké lampičky. K tomu, pokud je v okolí bezdrátový telefon (jeho základna vyzařuje trvale), nebo mobil, v němž se nevypínají datové přenosy (3G, 4G, LTE, Bluetooth a WiFi), a k tomu ještě výskyt a působení geopatogenních zón z podloží, je to velmi silný guláš pro přežití, natož správný vývoj jednotlivých buněk, tkání, ústrojí.
 • Uvědomme si, že naše tělo, i tělo plodu (spojení placentou, ale vodivě i plodovou vodou) a pak dítěte, je tvořeno převážně vodou. Ta je vodivá. Plocha těla tvoří velikou anténu, která pochytává z okolí všechno, co lze, a vše se to naindukovává a plošně působí po celém těle zátěž, která destabilizuje správný chod a správný vývoj. Nemluvě o vývoji imunitního a nervového systému a hlavně mozkových center, hrajících pak klíčovou roli, aby bylo dítě „normální“ a bez tělesných nebo jiných vad.

Vliv inkubátoru a nezdravých přístrojových vyšetření:

 • Nezanedbatelný vliv elektromagnetických polí se projevuje na krevní obraz, strukturu krve a kvalitu (funkčnost) červených, bílých krvinek a krevních destiček. Při vysokofrekvenčním pulzování technických zdrojů lze ihned v mikroskopu pozorovat změny v uspořádání červených krvinek – začnou se slepovat a vytvářet obří klastry a potenciál pro trombózy a ucpávání cévek.
 • Podobně mají vliv na celou řadu aparátů v těle dítěte i nízkofrekvenční pole, vyskytující se kolem každého přístroje, včetně inkubátoru. Řada poškození vzniká, když se miminko v inkubátoru „dopíká“. Je tu vliv elektrického topení inkubátoru, osvětlení a řady dalších obvodů v těsné blízkosti včetně různých kontrolních čidel.
 • Není divu, že dochází k řadě poškození různých mozkových center, kdy se poškodí např. schopnost koordinovaného pohybu, správné motoriky, zkrátka vzniknou trvalá postižení – často zcela zbytečně.
 • Zásadní roli hraje intenzita a doba expozice těmito vlivy.

Škodlivé elektrické odsávačky mléka, chůvičky:

 • Často ale u klientů Kamil vidí, že takový inkubátor vlastně vytvoří pro miminko doma i sami.
 • Když se podívá u postýlky, vidí ve zdi zásuvku, z ní několik káblíků – k lampičce, k nějaké svítící hračce, pak napájení chůvičky, hlídací chůvičku zavěšenou na postýlce, většinou v domácnosti září silná WiFi, někdo má i tu pevnou linku telefonní bezdrátově, k tomu když přidáme silné pole z případných drátů vysokého napětí nebo trafa u domu a nějaký vliv podzemní vody protékající podložím nebo tektonické poruchy, napočítáme hned kombinaci asi 8 trvalých vlivů, které rozbíjí imunitu a zavdávají vzniku zbytečných chronických onemocnění, jako jsou silné alegrie a ekzémy.
 • Co vidět není, je trvalý oxidativní stres buněk, narušování struktury buněčných membrán a stěn a molekulárních vazeb a separace klíčových stavebních prvků těla.
 • Podobně samozřejmě působí, i když krátkodoběji, různé elektrické odsávačky mléka a vše, co je napájeno na síťových 230V do zásuvky nebo přes adaptér.
 • Chůvičky trvale vyzařují mikrovlnná pole (většinou Dect pásmo) často o dvojnásobné intenzitě, než WiFi router. Takže u chůvičky pověšené na stěně postýlky, naměřím na polštářku hodnoty jako z dvou WiFi routerů. Lze to srovnat se situací, jako kdybychom položili miminko metr od trvale zapnuté mikrovlnné trouby při ohřevu. Přitom klíčový není až reálný ohřev tkání, destrukce funkcí a struktury buněk začíná již při mnohem nižších hodnotách (3 metry od zapnuté mikrovlnky nebo WiFi routeru).
 • Doporučit lze typ chůvičky, jaký vyvinuli v Německu: její vysílání se aktivuje až zvýšeným hlasem miminka (pláče), takže nevysílá (nevyzařuje) trvale, a pracuje na bezpečnější analogové frekvenci 40 MHz.

Lampičky a zásuvky u postýlky, vedení fáze ve zdi:

 • Tam, kde vede kabel připojený do zásuvky do zdi, je kolem vodičů vytvářeno agresivní elektromagnetické pole, většinou do půl metru vzdálenosti (kolmice) od drátu, i více.
 • Toto pole je tvořeno všude tam, kde pulzuje napětí „živé“ fáze. Jde tedy i o šňůru prodlužky, kam nic není připojeno. Jde také o zhasnutou lampičku, kde je vypínačem sice přerušen tok proudu, ale napětí pulzuje – alespoň po vypínač. Pokud je lampička kovová, pole se naindukovává do kovu a plošně pak vyzařuje větší plochou do okolí.
 • Stejně působí i vedení ve zdi – i vedení sousedů, o kterém často nevíme, kudy prochází. Zvláště, pokud se jedná o tři fáze (napájení varné desky v kuchyni, trouby a výkonnějších spotřebičů), sahá trvale vytvářené pole i přes metr za zdí a ve vysokých hodnotách narušuje spánek, psychiku a řadu procesů v těle.

Wifi, mobilní a jiné datové bezdrátové sítě v domě:

 • Je tedy důležité, udělat určitá opatření – vzdálit od postýlky i od své hlavy lampičky, nabíječky, budíky zapojené do sítě, alespoň metr od hlavy.
 • Vlivy od sousedů ale bez měření přístroji těžko jinak zjistíme. A patří sem i vysokofrekvenční vlivy – pokud mají trvale sousedi za zdí zapnutý WiFi router, nebo položený bezdrátový telefon, nebo silné vedení fází, bude docházet k zátěži a poškozování organismu.
 • Nápovědou o síle signálu může být jeho kontrola v počítači, nebo na displeji telefonu, kde se vypíšou dostupné signály a jejich intenzita. Pokud není „plný signál“, obávat se nemusíme.
 • Pokud ale je zobrazeno více než 5 „plných signálů“, ke škodlivému působení již dochází.

Miminko odmítá mléko, špatně spinká, často pláče:

 • Ono vše souvisí, zejména i se psychikou, a malé děti jsou na vše mnohem citlivější. Okolní proměnlivá pole nevidíme, ale na organismus a velmi citlivá nervová a mozková centra silně působí, zvláště u dětí. Konkrétně dochází k rušení jemných elektrických vzruchů mezi jednotlivými nervy, protože okolní pulzní signály (WiFi a jiné) mnohotisíckrát přehlušují původní informaci, přenášenou synapsemi.
 • Podobná zátěž je také od silného pramene, který rozkmitává statické zemské pole a to pak také atakuje citlivé systémy organismu.
 • Ani dospěláci se „na vodě“ nevyspí (výjimkou je moře – stojatá masa vody), natož citlivější malé děti.
 • Podvědomí dokonce funguje tak, že se miminko většinou snaží z místa s působením silné zóny překulit jinam, mimo zónu.
 • Podobně uhýbají stromy, a proto někdy rostou podezřele šikmo.

Vliv elektrosmogu na maminku a její laktaci:

 • Nejen miminko je náročnější na čistotu prostředí ve všech smyslech, ale i maminka je v těchto obdobích vším více zatížena. Fyzicky vstáváním přes noc. Také psychicky, ale i kojením a schopností laktace.
 • Pokud se objevují potíže, je třeba zkontrolovat a eliminovat výše popisované zdroje. Vše vypínat, nepoužívat WiFi, ani chůvičku, vzdálit lampičky, postýlku od zásuvek atd.
 • To, že se o takových opatřeních nehovoří veřejně, souvisí s nastavením zákonných limitů vyzařování – je sledována bohužel až intenzita, při níž dochází pozorovatelně k nevratným poškozením (člověk začne v blízkosti vysokého napětí hořet, blíže než 2 metry od mobilního vysílače naroste teplota tkání atd.).
 • Nehledí se tedy ani na předběžná opatření, ale na zájem veřejnosti o nové a bezdrátové technologie a pohodlné používání elektřiny, využití pozemků co nejblíž u drátů…

Telefonování při kojení, sezení pod lampou:

 • Nebo počítač nejlíp na klíně i s miminkem – to vše jsou nešvary, při nichž škodíme působením elektromagnetických polí nošenému plodu v těle a pak i dětem narozeným. Za roky praxe Kamil vidí, že silný elektrosmog a hlavně směs více vlivů dohromady, způsobuje vážné poruchy, v horších případech i nádory.
 • Více poškozený kód zkrátka způsobí více mutací a přemnožení buněk, je to jasný důsledek poškození instrukcí a sebekontrolních prvků pro množení buněk.
 • Každý sám, tedy hlavně maminky, si musí vážně uvědomit svoji zodpovědnost za zdraví svého dítěte.
 • Jste to jenom vy, kdo může především ovlivnit zdravý vývoj svého dítěte. A nechápavým partnerům vysvětlete, že jim hodnoty, kam až ta jejich WiFina sahá, ukáži s přístroji, a poskytnu i řadu světových studií, potvrzujících škodlivost.
 • Kamil při měření kompletně zkontroluje i záření od sousedů a z okolních vysílačů.

Umístění postýlky ovlivní imunitu a zdravý vývoj (ekzémy, hyperaktivita, psychika, nesoustředěnost):

 • Ještě jednou se vraťme k umístění postýlky.
 • Měla by být alespoň půl metru od zásuvky, od kabelů a lampičky a jiných elektrických spotřebičů, nabíječek, počítačů, tabletů.
 • Je potřeba vypínat WiFi alespoň na dobu kdy miminko spí a nejlépe ji zrušit úplně. Stejně tak vypnout datové přenosy v mobilu, jde o stejné působení.
 • Nepoužívat hlídací chůvičky – vyzařují silnější mikrovlny, než některé WiFi routery.
 • Monitory dechu ale nevadí, trvale nevyzařují žádné silné pole.
 • Změřit by bylo dobré i ty geopatogenní zóny – alespoň by se tam neměly přes sebe v rukou křížit dva L – dráty, lepší je to ale změřit odborněji, protože ty dráty se často hýbou i dalšími vlivy, které nejsou zatěžující. Měření všech GPZ samozřejmě také nabízí.
 • Patří k tomu i kontrola psychosomatiky a dalších „zbytkových“ energií, nebo entit, které by se mohly v místě postýlky nebo bytu, domu, vyskytovat. Kamil vám ukáže možnosti a jednoduchá řešení.

 

 Moje doporučení a domluvená SLEVA na měření pro Vás:)

 • Měření je vhodné již před těhotenstvím, v průběhu, i potom. Doporučuje se i preventivně, při zdravotních potížích, při výběru a koupi pozemku, bytu, stěhování, přestavbě.
 • Nechejte si změřit elektrosmog, patogenní zóny a radioaktivitu od jednoho z nejzkušenějších lidí v ČR v této oblasti a rozšiřte si znalosti o této problematice. Uděláte pro sebe i celou rodinu velmi mnoho a nevěřili byste, jak velký vliv na naše zdraví mají všechna záření a zóny, kterým jsme každodenně vystaveni. Minimalizujte je právě díky měření.
 • Víte proč je dobré omezit wi-fi? Jak si upravit jednoduše spaní tak, aby jste se vyhnuli nebezpečnému elektrosmogu např. ze stolních lampiček? Víte, že se v ČR zvyšují normy, díky kterým je zdraví našich buněk ohroženo víc a víc? Víte, že v zahraničí jsou v řešení této problematiky mnohem dál?
 • S Kamilem Pokorným jsem domluvila slevu na měření ELEKTROSMOGU, PATOGENNÍCH ZÓN A RADIOAKTIVITY v hodnotě 300,- Kč. Sleva bude odečtena z částky za Vámi vybrané měření po sdělení slevového kódu RAWZUZKA.
 • Zde se můžete objednat a využít slevy, podívat na jeho nabídku a také web plný zajímavostí a odborných podložených tvrzení: www.elektrosmog-zony.cz